Chwiloweczke

Polityka prywatności

  • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na stosownym formularzu.
  • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu pomocy przy wyborze oferty pożyczkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
  • Przetwarzane dane , tj.imię i nazwisko,pesel,  numer telefonu oraz adres mailowy zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celach kontaktowych. Złożenie właściwego wniosku o pożyczkę gotówkową lub kredyt Bankowy może nastapić tylko i wyłącznie poprzez osobistą wizytę w naszym biurze.
  • Administratorem danych jest właściciel i administrator strony www.chwiloweczka.pl spólka Support Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ul.Boleslawiecka 15 KRS 0000430484 , NIP 8992737505 
  • W przypadku odrzucenia właściwego wniosku o pożyczkę , administrator może w imieniu użytkownika i  za jego zgodą wnioskować o  stosowna kwotę w innej instytucji finansowej , z którą obecnie współpracuje.
  • Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdej chwili ma prawo odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych oraz do ich modyfikacji. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane przez wysłanie pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
  • Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w stosownym formularzu, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, ma on prawo w każdej chwili odwołać wyrażoną przez siebie zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną do Administratora Danych na adres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz powodem rezygnacji  użytkownika.
  • Serwis nie wykorzystuje plików cookies.  

Polityka Prywatności, 2017 r.